Maatregelen in verband met corona

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus.

De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn beperkt open  voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we in de praktijk volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Werkwijze bij het maken van een afspraak

Om u te kunnen behandelen in de praktijk zijn er een aantal vragen die wij aan u  stellen:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Mocht u op één van deze vragen met ‘ja’ antwoorden dan kunnen wij uw afspraak niet laten doorgaan. Mocht u toch dringend hulp nodig hebben dan zullen wij ervoor zorgen dat u bij een speciaal daarvoor ingericht Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM) wordt aangemeld.

Werkwijze in de praktijk

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. Een eventuele chauffeur moet buiten/in de auto wachten.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Ons toilet is afgesloten, dus daar kunt u geen gebruik van maken
 • Wij hebben helaas alle lectuur en speelgoed uit de wachtkamer moeten verwijderen, houd uw kind ook bij u en laat het niet door de praktijk lopen.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Door extra ruimte tussen de afspraken te plannen proberen wij te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk in de wachtkamer komen en zal de wachttijd zo beperkt mogelijk zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u ons altijd bellen.