Informatie

Op deze pagina vindt u informatie over uw mondgezondheid en de verzorging van uw gebit. Wij vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk voor te lichten over hoe u uw gebit en uw mond gezond kunt houden. Samen met u kunnen we er zo voor zorgen dat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt van uw gebit en hopelijk ernstige problemen en/of pijnklachten voorkómen.

kiespijn