Huisregels

U dient bij aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn in onze wachtkamer.

– U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te schakelen voordat u plaatsneemt in de behandelstoel.

– Om uw en onze gegevens zo compleet mogelijk te houden, verzoeken wij u om wijzigingen in naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en medische gegevens tijdig aan de assistente door te geven.

– Wij werken volgens afspraak en reserveren daar speciaal tijd voor. Mocht het voorkomen dat u toch de afspraak niet kan nakomen, verzoeken wij u vriendelijk om minimaal 24 uur / één werkdag van tevoren  telefonisch of aan de balie de afspraak af te zeggen. De gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht. Als extra service sturen wij u een afspraakherinnering via de e-mail ruim vóór uw afspraak. Daarom verzoeken wij u om eventuele wijzigingen van uw e-mailadres tijdig aan ons door te geven. Het nakomen van uw afspraak blijft echter uw eigen verantwoordelijkheid. Mocht u de afspraakherinnering onverhoopt niet hebben ontvangen en u komt niet op uw afspraak dan kunt u zich niet beroepen op het uitblijven van deze extra service. BELANGRIJK: Het afzeggen van uw afspraak via e-mail als antwoord op deze herinneringsmail is niet mogelijk, daar deze e-mails niet worden gelezen.

– Indien u na onze openingstijden belt, zal u een antwoordapparaat aan de telefoon krijgen. Deze wordt niet afgeluisterd en kunt u dus niet inspreken.

– Het kan gebeuren dat u een afspraak vergeet. Als het programma het toelaat, proberen wij u te bellen om te vragen of u nog kunt komen. Mocht dit niet het geval zijn, zullen wij een nota sturen over de gereserveerde tijd. Bij de tweede niet nagekomen afspraak zal er weer een rekening verstuurd worden over de gereserveerde tijd. Indien u een derde keer de afspraak niet nakomt, zal er wederom een nota volgen en zal u bij ons worden uitgeschreven. Houd u er rekening mee dat de hoogte van het bedrag behoorlijk kan oplopen indien er een lange afspraak voor u was gereserveerd, wij adviseren u daarom zorgvuldig met uw afspraken om te gaan om nare verrassingen te voorkomen.

– Het onderling ruilen van afspraken van familieleden dient u ruim van tevoren te melden. Het kan zijn dat er voor één van u meer of minder tijd is gereserveerd. Mocht u een gezinsafspraak hebben gemaakt en er blijkt iemand minder mee te komen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden.

– Onze declaraties worden verstuurd via Anders MF. Hun facturatietraject is zo vriendelijk mogelijk ingericht. Indien u bijvoorbeeld het factuurbedrag niet in een keer kan betalen, dan bieden zij gratis een betalingsregeling aan. Ook kunt u (tijdelijk) uitstel van betaling aanvragen. Als de factuur onverhoopt toch niet op tijd wordt betaald, volgt een incasso- of deurwaarderstraject. Dan blijven zij werken aan een soepele oplossing (bijvoorbeeld door niet direct de maximale incassokosten in rekening te brengen). Als patiënt krijgt u dus ruim de tijd om de factuur te voldoen en wordt altijd netjes en correct behandeld.

– Indien u langer dan 12 maanden geen afspraken heeft gehad voor een halfjaarlijkse controle, sturen wij u een brief. U wordt dan verzocht binnen 2 weken contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak. Wanneer wij niets van u vernemen, zal u bij ons worden uitgeschreven.