Privacyreglement

Janse Mondzorg verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Mevrouw A.J. Janse (praktijkeigenaar) via praktijk@jansemondzorg.nl.

Volledig privacyreglement

Privacyverklaring:

Janse Mondzorg gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Janse Mondzorg deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Janse Mondzorg bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Janse Mondzorg houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Janse Mondzorg   vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Janse Mondzorg informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Janse Mondzorg informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Janse Mondzorg informeert patiënten indien Janse Mondzorg bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.