Spoed

Voor spoedgevallen belt u ons maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 – 12.30 uur op nummer 0252-420185.

Acute spoedgevallen zoals ongevallen en nabloedingen op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 08.30 uur en tussen 12.30 en 17.00 uur: 06-28969097

Tijdens vakanties en bij afwezigheid van beide tandartsen wordt er voor noodhulp tijdens praktijkuren van maandag tot met donderdag waargenomen door één van de collega-tandartsen in Lisse. Op ons antwoordapparaat hoort u wie er op dat moment voor ons waarneemt.

Voor tandheelkundige hulp buiten de bovengenoemde praktijkuren bestaat een waarneming voor spoedgevallen waaraan bijna alle tandartsen in de Bollenstreek ( Noordwijkerhout, De Zilk, Lisse, Hillegom, Voorhout en Sassenheim) deelnemen.

De spoedgevallenwaarneming functioneert ’s avonds, vrijdag vanaf 08.00 uur, in het weekend en op algemeen erkende feestdagen. De waarneming is uitsluitend bedoeld voor hulpverlening bij noodgevallen, zoals ongevallen, nabloedingen en ernstige pijnklachten. De waarnemende tandarts beoordeelt of het om een spoedklacht gaat aan de hand van vragen. U hoort op nummer 0252 420185 welke tandarts voor spoedgevallen bereikbaar is. De informatie is ook beschikbaar op www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl

Houdt u pen en papier bij de hand voor het noteren van de gegevens.

Houdt u er rekening mee dat de waarnemende tandarts u kan vragen de spoed- of weekendbehandeling contact te betalen. Tevens dient u een geldige verzekeringspas en identificatie mee te nemen. Voor behandelingen tijdens de avond en/of het weekend geldt een wettelijk vastgestelde toeslag op de nota.